چهارشنبه 5 دي 1397

این مرکز مصمم است تا با نگاه آینده پژوهانه و با گسترش و توسعه تحقیق و با دستیابی به روش‌هاي جدید پیشگیری و درمان بیماری‌های غیرواگیر و تولید دست آوردهاي علمی در این زمینه به اهداف خود نایل گردد. ما برآنیم تا با محور قرار دادن پژوهش، به عنوان برترین مرکز پژوهشی در کشور تبدیل شویم.

استراتژي ها:

1. انجام پژوهش هاي بنیادي، کاربردي، بالینی در زمینه بیماری‌های غیرواگیر

2.تربیت نیروي انسانی محقق در زمینه‌هاي تخصصی بیماری‌های غیرواگیر

3.کوشش در جلب توجه و همکاري مراکز تحقیقاتی و نهادهاي اجرائی داخلی و خارجی

4. ارتباط با صنعت و تولید دانش مبتنی بر محصولات ثروت آفرین

سه‌شنبه 25 تير 1398   18:33:23