دانشجوی دکترای پژوهشی
کسب مجوز پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی توسط مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر

دکتر ملک زاده معاون محترم تحقیقات و فناوری طی نامه ای مجوز پذیرش اولین دانشجوی دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز را ابلاغ فرمودند. بر این اساس مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر میزبان اولین دانشجوی دکترای پژوهشی در این دانشگاه خواهد بود.

سه‌شنبه 25 تير 1398   18:28:38